Roggemeel-project info


De 'Rosmolen' in Geijsteren: 

 Rosmolen Geijsteren


Roggemeel: restproduct van isolatiemateriaal ;-)


Meestal wordt stro gezien als het restproduct van graan... bij ons is het andersom! Wij lieten dit voorjaar biologische rogge verbouwen om het stro als isolatiemateriaal te gebruiken en we hielden het graan over als restproduct. Je kunt ook zeggen: het restproduct van het isolatiemateriaal voor ons huis kun je eten! Om dat onder de aandacht te brengen, lieten we 100 kilo van ons graan malen in de Rosmolen in Geijsteren. We verkochten het meel en dat leverde boeiende gesprekken over ecologisch bouwen op.

Dit vertelden we:
Jouw roggemeel is een bijproduct van ons biobased isolatiemateriaal: materiaal dat afkomstig is uit de levende natuur. Tot nu toe worden veel huizen geïsoleerd met bijvoorbeeld glaswol. Bij de productie daarvan wordt veel gas gebruikt en er wordt veel ammoniak uitgestoten. Daarom zijn mensen op zoek gegaan naar alternatieven die vriendelijker zijn voor mens, natuur en klimaat. Biogrondstoffen zijn zo'n alternatief. De productie (teelt) ervan kan vaak lokaal plaatsvinden en is niet of minder vervuilend. Het zijn hernieuwbare grondstoffen: ze zijn onuitputtelijk, groeien weer aan en kunnen telkens opnieuw worden gewonnen. Stro is zo'n voorbeeld! 


Lees nieuwsbrief 3 over de oogst van onze rogge en lees nieuwsbrief 6 over het schonen en malen van het graan.Powered by webXpress