Samenwerking

Samenwerking met de Wereldboom

De Wereldboom werkt graag samen met mensen en organisaties met een warm hart voor kind, mens en aarde. 

Samenwerking op het erf:
De Schutkooi
Dagbesteding de Schutkooi
Marieke Kersten life coaching

Samenwerking rondom de schapen:
Peelkudde Schaapsdrift Venray

Samenwerking rondom activiteiten:
Tuinderij De Scheve Schup Vught
Dorpsraad Vierlingsbeek

De Wereldboom werkt zonder winstoogmerk en zonder subsidie...
Talloze trouwe vrijwilligers laten hem groeien en bloeien, waarvoor veel dank! 

Powered by webXpress