De Vlinderboerderij


De Schutkooi

De Schutkooi: koeien en vlinders hand in hand


De Schutkooi ligt op een natuurlijke terp in de uiterwaarden van de Maas, in natuurgebied de Maasheggen. Eeuwenlang lieten de boeren uit de omgeving hun vee hier grazen. Het prikkeldraad was nog niet uitgevonden en de dieren werden door doornheggen in de weitjes gehouden. Boer Eric Lamers brengt met zijn kleinschalige melkveehouderij 'de Schutkooi' op een moderne manier de natuurhistorie weer tot leven.

Eric voert een natuurinclusief beheer, gericht op het sluiten van de gebiedskringloop en het vergroten van de biodiversiteit in de Maasheggen. Hij werkt daarvoor onder andere samen met de Vlinderstichting. De vlinderstand in het gebied wordt een paar maal per jaar geïnventariseerd om te kijken naar de effecten van het beheer. Dat wordt zo nodig bijgesteld. De Schutkooi is daarmee de eerste 'vlinderboerderij' van Nederland. Ook met Staatsbosbeheer wordt intensief samengewerkt.

Het erf van de Schutkooi is vrij toegankelijk. Er loopt een fietspad langs en diverse wandelpaden. Er is parkeerruimte en een klein terras waar je koffie, thee e.d. kunt drinken.

 


Natuurgebied de Maasheggen: UNESCO status

De Maasheggen, gelegen in de uiterwaarden van de Maas, is in 2019 door de UNESCO aangewezen als biosfeergebied. Biosfeergebieden zijn gebieden die gelden als proeftuin voor duurzame ontwikkeling. Er worden nieuwe wetenschappelijke inzichten opgedaan en werkbare manieren gezocht om de mens meer in evenwicht te laten leven met zijn natuurlijke omgeving. Historisch gezien past dit bij de Maasheggen: eeuwenlang waren mens en natuur hier een eenheid. 


Vlinderroute


Vanaf het erf loopt een vlinderroute (anderhalve km) boordevol informatie door de prachtige Maasheggen. Verwonder je...


De vlinderroute

 

Vlinderkapel


Op het erf hebben een moslim, een protestant en een katholiek samen een kapelletje gebouwd: de Vlinderkapel, kapel van de eenheid.

De Vlinderkapel

 

Mee melken in de wei

(In de loop van 2022)
Rondom de Schutkooi grazen de koeien. Beleef de band tussen mens en dier en kom mee melken!

Mee melken in de wei

 

Powered by webXpress